ประวัติคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ประวัติคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กรมศุลกากร เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางอากรที่กรมศุลกากรได้ดำเนินการ ทั้งการยกเว้นอากร การคืนอากร และการชดเชยค่าภาษีอากร ซึ่งครอบคลุมการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ระหว่างกันกับมาตรการทางภาษีภายใต้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ภายใต้แนวคิด

"เปิดกว้าง สร้างความเข้าใจ ไขปัญหาสิทธิประโยชน์"
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2566 03:43:31
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 08.30-16.30 เว้นวันหยุด
ราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 667 7000 ต่อ 5179
อีเมล์ : taxinclinic@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร - กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ลิขสิทธิ์ 2023 คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ