ตารางการให้บริการ

คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.30-16.00 น.?
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กรมศุลกากร
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 6 กุมภาพันธ์ 2561 15:33:31
จำนวนผู้เข้าชม : 1,296