เขตปลอดอากร

  เขตปลอดอากร

  ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
  1 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 59/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 114/25613 พฤศจิกายน 2566 11:18:20271
  2 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 22/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 110/2561 และประกาศกรมศุลกากร ที่ 112/25613 พฤศจิกายน 2566 11:16:54164
  3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 117/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากรประเภทฐานซ่อมบำรุงอากาศยาน3 พฤศจิกายน 2566 11:14:3590
  4 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 116/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) 3 พฤศจิกายน 2566 11:13:04109
  5 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 115/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้าไปในหรือปล่อยของออก การเก็บของ การขนถ่ายของ การตรวจตราและการควบคุมในเขตปลอดอากร 3 พฤศจิกายน 2566 11:11:10130
  6 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 114/2561 เรื่อง การกำหนดประเภทหรือชนิดแห่งของที่จะนาเข้าไปในเขตปลอดอากร และการควบคุมของที่มีความเสี่ยง3 พฤศจิกายน 2566 11:08:46121
  7 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 113/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร3 พฤศจิกายน 2566 11:06:42100
  8 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 112/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอนุญาตประกอบกิจการ การเลิกประกอบกิจการ การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 3 พฤศจิกายน 2566 11:05:42132
  9 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 111/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรและใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร 3 พฤศจิกายน 2566 11:03:44117
  10 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 110/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การอนุญาตจัดตั้ง การเลิกดำเนินการ การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร22 กุมภาพันธ์ 2566 21:58:492,163
  ผลลัพท์ทั้งหมด 10 จำนวน 1 หน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
  กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
  ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
  พระชนมพรรษา กรมศุลกากร
  เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา
  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร 10110
  เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่
  เวลา 08.30-16.30 เว้นวันหยุด
  ราชการ

  หมายเลขโทรศัพท์ : 02 667 7000 ต่อ 5179
  อีเมล์ : taxinclinic@gmail.com

  ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร - กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
  ลิขสิทธิ์ 2023 คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ